Нові моделі організації договірних відносин у сфері комунальних послуг.

new model
Share on facebook
Share on telegram

З 1 травня 2019 року введено в дію Закон від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», який визначив нові моделі договірних відносин між споживачами та виконавцями комунальних послуг.

Законом визначено, зокрема нову систему взаємовідносин, що виникатимуть у процесі надання та споживання цих послуг, передбачено різні моделі договірних відносин у сфері комунальних послуг, а також визначено особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку, запроваджено відповідальність за неналежне виконання договору, як для виконавців комунальних послуг, так і для споживачів цих послуг.

Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до Закону.

 Договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин та для різних категорій споживачів.

Індивідуальний споживач — фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;

Колективний споживач — юридична особа, що об’єднує споживачів у будівлі та в їхніх інтересах укладає договір про надання комунальної послуги;

Колективний договір про надання комунальних послуг – договір про надання комунальних послуг, який укладається з виконавцем комунальних послуг за рішенням співвласників (на умовах, визначених у рішенні співвласників (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) та є обов’язковим для виконання всіма співвласниками.

Розділом IV Закону визначено основні принципи договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг, зокрема порядок укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг.


Моделі організації договірних відносин:

1) Індивідуальний договір про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води:

укладається з виконавцем цих послуг кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно.

 Відповідальність за якість комунальних послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

2) Колективний договір про надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води: укладається з виконавцем цих послуг від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою.

 Відповідальність за якість послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.

3) Договір з колективним споживачем (ОСББ): укладається з виконавцем цих послуг ОСББ або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг.

4) Індивідуальний договір (за умови, якщо співвласниками багатоквартирного будинку самостійно не обрано однієї з моделей організації договірних відносин): укладається з виконавцем цих послуг кожним співвласником з урахуванням окремих особливостей.

 Відповідальність за якість послуг: Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі централізованих інженерно-технічних систем постачання послуги виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку.


Договори про надання зазначених комунальних послуг укладаються строком на один рік.

Водночас Розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону визначено, що договори про надання комунальних послуг, укладені до введення в дію Закону, зберігають чинність на умовах, визначених такими договорами, до дати набрання чинності договорами про надання відповідних комунальних послуг, укладеними за правилами, визначеними Законом. Такі договори мають бути укладені між споживачами та виконавцями комунальних послуг протягом одного року з дати введення в дію Закону, тобто до 1 травня 2020 року.

На сьогодні відповідні проекти постанов Кабінету Міністрів України про затвердження правил надання послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води та типових договорів про надання зазначених комунальних послуг оприлюднено на сайті Мінрегіону.